ลืมยูเซอร์เนม(Username) หรือรหัสผ่าน(Password)

ลืมยูเซอร์เนม(Username) หรือรหัสผ่าน(Password)

 

Username คือชื่อตัวแทนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ถ้าคุณชื่อ ศศิวิมล Username ก็จะเป็น sasivimol

Password คือ เบอร์โทรศัพท์