lineshare

วิธีการใช้งาน Line Share

  • Log-in เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นคลิกที่รูป Line ส่งต่อ

 

  • คลิกที่รูปที่เขียนว่า Line ที่มีภาษาญี่ปุ่น

1

 

  • เลือก Open

2

 

  • เลือกรายชื่อเพื่อนหรือกลุ่มที่ท่านต้องการส่ง Link ให้กรอกข้อมูลเพื่อสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด

3

 

  • Link จะเข้ามาอยู่ใน Line Chat

4

 

เมื่อคู่สนทนาคลิกที่ Link ก็จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลของท่าน

5