แบบฟอร์มสมัครตัวแทนขาย

   
ข้อมูลเบื้องต้น วันที่กรอกใบสมัคร วันพุธที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
 1. ตำแหน่งที่สนใจ กรุณากรอกข้อมูล เงินเดือนที่ต้องการ
 2. คำนำหน้าชื่อ
 3. ชื่อ นามสกุล
 4. Name Surname
 5. เกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.    
  น้ำหนัก กก.    
  ส่วนสูง ซม.    
 6. เลขที่บัตรประชาชน ออกให้ ณ
  จังหวัด    
  วันที่ออก วันหมดอายุ
  เชื้อชาติ สัญชาติ
  ศาสนา    
ข้อมูลที่อยู่
 1. บ้านเลขที่ หมู่
  ถนน แขวง
  เขต จังหวัด
  รหัสไปรษณี เบอร์โทรศัพท์บ้าน
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ Line-id 
ประสบการณ์การทำงาน,การศึกษาและความสามารถพิเศษ
 1. 1.ที่ทำงานที่ล่าสุด
  สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
  จาก พศ.-พศ. ตำแหน่ง
  เงินเดือน สาเหตุที่ออก

  2.การศึกษาสูงสุด
  ระดับ ชื่อสถานศึกษา
  วุฒิ สาขา
  ปีที่จบการศึกษา    
 2. สำหรับโอนค่าคอมมิสชั่น
  เลขที่บัญชี บัญชีของธนาคาร