• admin@jobcreditcard.com

คอมมิชชั่นได้อย่างไร

คอมมิชชั่นออกทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยจะโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัคร

เมื่อสมัครเป็นตัวแทนขายเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นเมื่อขายบัตรเครดิตของแต่ละธนาคาร ให้กับตัวแทนขาย