• admin@jobcreditcard.com

ตัวอย่างหน้าเว็บ Admin ของตัวแทน

Byadmin

ตัวอย่างหน้าเว็บ Admin ของตัวแทน

ตัวอย่างหน้าเว็บ Admin ของตัวแทน

เมื่อตัวแทนสมัครเข้ามาแล้วจะรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเป็นดังนี้

 

รายชื่อลูกค้าที่สมัครเข้ามา พร้อมการลง Report จาก Admin

รายชื่อลูกค้าที่สมัครเข้ามา พร้อมการลง Report จาก Admin

Report กราฟ

Report กราฟ

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแชร์หรือส่งต่อ

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแชร์หรือส่งต่อ

About the Author

admin administrator

Leave a Reply